MySISWA Plus Onexox

Plan MySISWA ditambah dengan ciri nombor tambahan, inilah dia plan MySISWA Plus. Dengan MySISWA Plus pengguna dapat manfaat yang sama dengan plan MySISWA tapi pengguna boleh memiliki nombor tambahan dengan hanya RM10 sahaja.

Plan terperinci MySISWA Plus
Jenis talian Utama Tambahan 1 Tambahan 2
Harga RM35 tambah RM10 tambah RM10
Data pool Tanpa had
(FUP 60GB)
Tanpa had
(Pool FUP 70GB)
Tanpa had
(Pool FUP 80GB)
Minit panggilan Tanpa had
SMS/bulan 100 50 50
Jumlah harga RM35 RM45 RM55

Keterangan MySISWA Plus

Sebagai pengguna MySISWA plus, talian utama akan mendapat data tanpa had dengan FUP 60GB. Sekiranya pengguna menambah talian tambahan, setiap talian tambahan akan dapat tambahan 10GB data yang dikongsi bersama kesemua talian (talian utama dan talian tambahan).

Harga dan bayaran bil MySISWA Plus

Bagi talian utama tanpa sebagai talian tambahan, bayaran untuk langganan adalah RM35. Bayaran bulanan pula adalah RM37.10. Sekiranya pengguna tambah talian, bayaran RM10 dikenakan untuk setiap 1 talian.

Sekiranya pengguna menggunakan Plan SISWA Plus dengan 3 talian tambahan, maka bayaran bil bulanan adalah RM35+RM10+RM10+RM10 = RM65 sebulan (tidak termasuk 6% SST).

Data tambahan MySISWA / MySISWA Plus

Pengguna MySISWA Plus boleh membeli data tambahan sekiranya penggunaan data telah mencapai FUP.

Data tambahan MySISWA

FAMADD10

10GB

(Hi-Speed Data)

Data sah sehingga
kitaran bil seterusnya

Price
🔥RM9🔥

FAMADD30

30GB

(Hi-Speed Data)

Data sah sehingga
kitaran bil seterusnya

Price
RM25

FAMADD100

100GB

(Hi-Speed Data)

Data sah sehingga
kitaran bil seterusnya

Price
RM75

Pembelian data tambahan akan mengikut tempoh sah kitaran data terkini. Sekiranya kitaran data terkini berbaki 1 hari, dan data tambahan yang dibeli tidak dihabiskan sebelum kitaran baru dimulakan, maka baki data itu akan dihapuskan.

Dapatkan Onexox MySISWA Plus Sekarang


Onexox MySISWA Plus Frequently Asked Question (F.A.Q)